Manastir Ostrog

  • Od 100€

  • Od 100€

  • Od 100€

Početna tačka (Boka/Budva) - Manastir Ostrog (vrijeme trajanja ture: 9-11 sati)

Itinerer (maršuta):

  • Početna tačka
  • Risanske strane
  • Nikšić
  • Manastir Ostrog
  • Podgorica
  • Budva
  • Početna tačka

*U cijenu je uračunato vozilo (Mercedes, Citroen ili Fiat 500L) i dnevnica vozača/vodiča sa poznavanjem engleskog jezika.
**Broj putnika uračunatih u navedenu cijenu je dva (2). Preko ovoga broja za svakog sljedećeg putnika doplaćuje se po 10 €. Najviši broj putnika u jednom vozilu su četiri (4).